Калькуляція

 

вартості путівки влітку 2017 року

№ п/п Статті витрат Витрати на 1 л/день
(в грн)
Витрати на 18 днів
(в грн)
  РАЗОМ: 325.00 5850.00
1 Харчування дітей 96.00 1728.00
2 Медобслуговування 7.20 129.60
3 Культобслуговування 12.00 216.00
4 Зарплата з нарахуваннями на фонд оплати праці 96.45 1736.10
5 Господарські та інші витрати 113.35 2040.30

Вартість однієї путівки :  18 днів х 325.00 грн. = 5850.00 грн.

/П’ять тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп./